Polityka Prywatności

Polityka prywatności terminala samoobsługi z dnia 07 czerwca 2021 roku Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez stronę internetową RAVIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. SARMACKA 16 /138; 02-972 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym pod nr KRS: 0000665548 (dalej jako Ravis). Ravis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, Ravis wdrożył odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Serwisu i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

1. Postanowienia ogólne Ravis przestrzega stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Ustawy z dnia 18 lutego 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w których to aktach znajdziesz szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw.

2. Zbieranie i korzystanie ze zbioru danych osobowych Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią. Podawanie przez Ciebie wymaganych przez Ravis danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Serwis, może zostać zablokowana z uwagi na niepodanie przez Ciebie wymaganych danych. Wypełniając formularz zgłoszeniowy w Serwisie, składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Ravis danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, procedura zgłoszenia nie zostaje ukończona, a podane przez Ciebie dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane. W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

3. Dane osobowe zbierane przez Ravis Ravis przetwarza Twoje dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania lub skontaktowania się z Tobą), które to dane zostały przez Ciebie podane samodzielnie. Ravis przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie Serwisu, informacje dotyczące Twoich przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z innych stron internetowych (związane z podejmowanymi przez Ravis działaniami reklamowymi), adres IP, przeglądarkę internetową i rodzaj urządzenia z którego korzystasz. Ravis niniejszym informuje, iż przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich poprawiania/zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@haircutexpress.eu.

4. Korzystanie z danych osobowych Zebrane dane osobowe umożliwiają Ravis informowanie Ciebie o najnowszych ofertach, usługach i zbliżających się wydarzeniach. Jeśli nie chcesz otrzymywać od informacji pocztą e-mail, możesz z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.Dane osobowe zamieszczone przez Ciebie w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania. W przypadku, gdy złożysz zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania do Ciebie newslettera. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: info@haircutexpress.eu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

5. Ujawnienie danych osobowych podmiotom trzecim Ravis nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji 4, Ravis może udostępniać publicznie oraz swoim partnerom.

6. Integralność i okres przechowywania danych osobowych Ravis ułatwia zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Twoich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez Ravis przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

7. Prywatność małoletnich Ravis nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla dzieci.

8. Powiadomienia o aktualizacjach Ravis zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Ravis powiadomi Cię o istotnych zmianach sposobu traktowania przez Ravis informacji osobowych, zamieszczając stosowny komunikat na Serwisie i wysyłając do Ciebie wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy będziesz nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności możesz w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu używania usług oferowanych przez Ravis poprzez żądanie usunięcia swojego konta bądź rezygnację z korzystania z usług Ravis.

9. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej implementacji, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym info@haircutexpress.eu lub: listownie na adres: ul. SARMACKA 16 /138; 02-972 Warszawa.

10. Obowiązek informacyjny Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z sprzedażą naszych towarów oraz pozyskiwaniem klientów i kontrahentów, w tym dostawców usług lub towarów. Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest „Ravis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.SARMACKA 16 /138; 02-972 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000665548 Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: info@haircutexpress.eu Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych? W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie obrania strategii marketingowej Twojego profilu na portalu społecznościowym potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne, a więc w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail. Cel przetwarzania Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza) Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca wykonywania usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić chęć nawiązania współpracy, a także by potwierdzić reklamację i fakt jej usunięcia. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest realizacja warunków współpracy Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze marketingu bezpośredniego. Będziemy dokładać wszelkich starań aby informacje handlowe i marketingowe, nie były uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Komu przekazywane są moje dane osobowe? Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom, w tym agentom. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw poza Unią Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Jeżeli jesteś naszym kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu trwania współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem potwierdzenia chęci współpracy. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia rachunku czy imiennego dokumentu finansowego na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług) lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne. Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Dziękujemy!